lunes, 14 de mayo de 2018

Avaliación Inicial

Corriximos por puntos: cabezas numeradas + rol xiratorio (5/10 minutos para cada rotación, un chromebook por equipo):

1- lee o punto (texto) en alto ao tempo que corrixe;
2- revisa ou facilita as respostas (un chromebook);
3- toma notas (folio de apuntamentos por apartados);
4- escoita para parafrasear/resunir cando remate a corrección.

Rotamos 3 veces.

 

miércoles, 9 de mayo de 2018

Escoita Activa


Para escoitar activamente as persoas que nos rodean temos que poñer os cinco sentidos:

 1. oído: escoita con atención;
 2. vista: mira a quen che fala;
 3. gusto: pecha a boca: non interrompas;
 4. tacto: non xulgues, respecta os sentimentos dos demais;
 5. e olfacto: mostra interese, pregunta, resume ou parafrasea, intentando comprender a persoa que fala.lunes, 9 de abril de 2018

Viaxa no tempo!

Temporalización: 4 semanas.

A) Investigamos (3 semanas):
 • Para leer: tema 9 do libro de texto.
 • Para ampliar/visualizar: 


 • Para repasar:
Mesopotamia:


https://www.youtube.com/watch?v=aH1wWDwiAcA&t=421s

B) Viaxamos no tempo (unha semana) para coñecer as principais obras de arte destas primeiras civilizacións fluviais.


1º) Escolle 10 obras en total:

2º) A continuación elabora un eixe cronolóxico a través da seguinte aplicación dixital: https://timeline.knightlab.com/ (titorial no seguinte ligazón: https://www.youtube.com/watch?v=38q5RJoS-Bw).

Os datos obrigatorios de cada obra artística son:
 • Título
 • Localización
 • Cronoloxía (ano/século realización)
 • Estilo e algunha característica
 • Imaxe actual (wikipedia)

3º) Por último, elabora elabora un mapa político-temático no que inclúas fotografías das obras. Este mapa será a imaxe de presentación do teu Timeline. Lembra publicar o resultado final no teu blog persoal.

Boa viaxe!!!